MenuButton

Disclaimer

Alle informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie.

Hoewel On-Site haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects, gederfde inkomsten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

On-Site biedt alle informatie, diensten en producten aan, zonder enige garanties. Alle garanties of eventuele garanties, inclusief garanties waarbij een dienst of informatie over een dienst, gegarandeerd wordt door de aanbieder van de betreffende dienst, worden hierbij door On-Site niet erkend.

On-Site ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. In geen geval zal On-Site aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, consequentere en speciale schades, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, diensten of producten aangeboden door deze website, ook al is On-Site op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade.

NEEM CONTACT MET MIJ OP
Neem de beveiligingscode over:
 Security code