MenuButton

Uw backoffice en uw frontoffice, 2 belangrijke schakels in uw bedrijfsprocesomgeving. Een Enterprise Portal (intranet of extranet portal) maakt het mogelijk voor iedereen informatie en applicaties in één enkel schermoverzicht beschikbaar te maken. Vrijwel alle processen uit de front- en backoffice kunnen met verschillende technologieën aan elkaar gekoppeld worden.
On-Site richt zo voor opdrachtgevers nieuwe bedrijfsprocessen in, zonder de noodzaak van vergaande reorganisaties.

Klanten en leveranciers toegang verschaffen tot de portal
Een Enterprise Portal biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om in een veel hoger tempo te organiseren. Wanneer klanten en leveranciers via internet toegang wordt verschaft tot delen van de Enterprise Portal, zijn alle ingrediënten om effectieve e-business of elektronische dienstverlening mogelijk te maken aanwezig. Dit biedt een organisatie de mogelijkheid veel taken ‘uit te besteden’ aan zakenpartners. Een organisatie wordt niet dan meer primair bediend door medewerkers, maar ook door klanten en leveranciers.

ROI en Efficiency
Door uw klanten en leveranciers toegang te geven tot de juiste kennis en informatie, wordt besluitvorming vergemakkelijkt en kunnen bedrijfsprocessen aanzienlijk versneld worden. Kortom door de backoffice, met vaak vele legacy-systemen, op slimme wijze te koppelen aan de frontoffice biedt On-Site organisaties meer wendbaarheid en verlaagt het tegelijk de operationele kosten. Uw investering is daarmee snel terugverdiend.

Security
Omdat alle individuele gebruikers moeten worden geautoriseerd, moet de Enterprise Portal een hoog niveau van security bieden. On-Site ontwikkelt Enterprise Portals alleen met vooruitstrevende beveiligingstechnieken.

Sales, productie, IT en marketing werken beter samen
Een Enterprise Portal zorgt voor betrokkenheid en samenwerking tussen de verschillende afdelingen van een organisatie, zoals sales, productie, IT en marketing.

Uw Enterprise Portal
Een Enterprise Portal van On-Site helpt u op efficiënte en effectieve wijze bij het realiseren van uw doelen. Wij leveren u een state-of-the-art portal en trainen bovendien medewerkers in het gebruik ervan. Iedere medewerker krijgt door in te loggen toegang tot de applicaties die hij of zij nodig heeft. U als eigenaar van de portal bepaalt dus wie waar bij kan. Bovendien is de portal plaatsonafhankelijk en vanaf iedere pc met toegang tot internet bereikbaar en maakt zo "Het nieuwe werken" mogelijk.

Bel ons of stuur ons een bericht voor een vrijblijvende kennismaking.